Welkom

Het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) is een samenwerkingsverband van overheden ten behoeve van de inwinning van natuurgegevens voor beleid. Partners in het NEM zijn de ministeries van LNV en IenM (Rijkswaterstaat), PBL, CBS en provincies.

Het NEM volgt de trends van vrijwel alle belangrijke soortgroepen, zoals vogels, vlinders en planten. Daarmee is het NEM de ruggengraat van de monitoring van de terrestrische natuur in Nederland.

NEM gegevens zijn veelal afkomstig van vrijwillige waarnemers die worden aangestuurd door soortenorganisaties.

Dit betreft:

  • Anemoon (mariene organismen; weekdieren)
  • BLWG (korstmossen en geel schorpioenmos)
  • De Vlinderstichting (dagvlinders, libellen)
  • EIS (diverse insecten)
  • FLORON (planten)
  • NMV (paddestoelen)
  • RAVON (reptielen, amfibieën en vissen)
  • Sovon (vogels)
  • Zoogdiervereniging (zoogdieren, incl. vleermuizen)

Tevens worden gegevens voor het NEM betrokken van o.a. RWS, provincies en de NDFF.

Het projectmanagement van het NEM is ondergebracht bij de WOT N&M (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu).

 

Sluit Menu