Colofon

De inhoud van deze website is gebaseerd op de productencatalogus van het NEM. Deze catalogus wordt gerealiseerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Gegevensautoriteit Natuur in opdracht van het Ministerie van EZ. Auteurs: Arco van Strien, Tom van der Meij en Ruud Bink.

Het design is gebaseerd op het ontwerp van de NEM Nieuwsbrief, gemaakt door Anne-Claire Alta van de studio van het RIVM.

Fotoverantwoording: 

  • Homepage: Rob Mulder. Azuurjuffer.
  • Vogelmeetnetten: SOVON Harvey van Diek en Peter Eekelder.
  • Meetnetten reptielen en amfibieĆ«n: RAVON, Edo Goverse en Ingo Janssen
  • Meetnet paddestoelen: Nederlandse Mycologische Vereniging, Henk Huijser. Pagemantel Cortinarius semisanguineus.
  • Meetnetten Vleermuizen: Zoogdiervereniging
  • Meetnet Dagvlinders: Vlinderstichting. Theo Verstrael.
  • Meetnet korstmossen: BLWG
  • Jubileumpagina: Arthur van Dijk. Klaverblauwtje.

Grafische vormgeving, redactie en technische realisatie:

  • De Heer & Co., communicatiebureau voor natuur & leefomgeving. 

Heeft u vragen of opmerkingen over deze website? Neem dan contact met ons op.