Colofon

De inhoud van deze website is gebaseerd op de productencatalogus van het NEM. Deze catalogus wordt gerealiseerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Gegevensautoriteit Natuur in opdracht van het Ministerie van EZ. Auteurs: Arco van Strien, Tom van der Meij en Ruud Bink.

Fotoverantwoording:

  • Vogelmeetnetten: SOVON Harvey van Diek en Peter Eekelder.
  • Meetnetten reptielen en amfibieën: RAVON, Edo Goverse en Ingo Janssen
  • Meetnet paddestoelen: Nederlandse Mycologische Vereniging, Henk Huijser. Pagemantel Cortinarius semisanguineus.
  • Meetnetten Vleermuizen: Zoogdiervereniging
  • Meetnet Dagvlinders: Vlinderstichting. Theo Verstrael.
  • Meetnet korstmossen: BLWG

Heeft u vragen of opmerkingen over deze website? Neem dan contact met ons op.