Contact

Klik hier om contact op te nemen met het NEM kernteam over inhoudelijke onderwerpen.
Klik hier voor vragen en opmerkingen over de NEM-website. Wij horen graag van u!

Vertegenwoordigers

Leden NEM-regiegroep Monitoring en Informatievoorziening Natuur:

 • Ministerie van EZ, Directie Natuur en Biodiversiteit
 • Soortenorganisaties Nederland
 • Sovon
 • Terreinbeherende organisaties
 • Centraal Bureau voor de Statistiek
 • vereniging Boer en Natuur
 • Planbureau voor de Leefomgeving
 • Rijkswaterstaat
 • Wageningen Environmental Research (Alterra) / WOT

Leden NEM-kernteam Monitoring:

 • Marlies Ellenbroek (BIJ12, voorzitter)
 • Linde Gommers (BIJ12, secretaris)
 • Peter van der Molen (BIJ12)
 • Frank Tillie (Ministerie van EZ)
 • Ruud Bink (WOT)
 • Anne Schmidt (Wageningen Environmental Research (Alterra))
 • Leo Soldaat (Centraal Bureau voor de Statistiek)
 • Pim Vugteveen (Planbureau voor de leefomgeving)
 • Gerrit Vossebelt (Rijkswaterstaat)
 • Meinte Engelmoer (Provincies - IAWM)
 • Jan Holtland (TBO 's)
 • Rob Vogel (Sovon)
 • Titia Wolterbeek (Soortenorganisaties Nederland)