druppels

Dataloket

Hier vindt u gegevensbestanden van het NEM met indexen per soort. De indexen representeren de ontwikkeling in de landelijke populatie-omvang van de soorten. De indexcijfers van libellen vormen de uitzondering, voor deze soortgroep gaat het om indexcijfers die de ontwikkeling in de landelijke verspreiding op kilometerhokniveau representeren. De gegevens mogen vrij worden gebruikt en bewerkt, op voorwaarde dat de bron (zie gegevensbestanden) wordt vermeld. Ook kunt u verspreidingskaarten downloaden. Het betreft kaarten met de verspreiding van soorten die vermeld worden op bijlage II en/of IV van de Habitatrichtlijn, de kaarten geven de verspreiding voor de periode 2007 - 2011, de verspreiding van de laatste habitatrichtlijnrapportage. De kaartjes worden vernieuwd na de volgende rapportage, die rapportage betreft de periode 2012 - 2017.

Uw selectie 18 bestanden

 • Beschrijving Publicatie
 • indexcijfers Libellen 2016 10-07-2017 Download
 • indexcijfers Paddenstoelen 2013 07-07-2017 Download
 • indexcijfers Reptielen 2016 07-07-2017 Download
 • indexcijfers Vlinders 2016 07-07-2017 Download
 • populatietrends broedvogels 2015 07-02-2017 Download
 • populatietrends watervogels 2015 07-02-2017 Download
 • trends amfibieĆ«n 2015 07-02-2017 Download
 • trends zoogdieren 2015 07-02-2017 Download
 • Verspreidingskaarten amfibieen Nederland 23-01-2015 Download
 • Verspreidingskaarten dagvlinders Nederland 23-01-2015 Download
 • Verspreidingskaarten kevers Nederland 23-01-2015 Download
 • Verspreidingskaarten mossen Nederland 23-01-2015 Download
 • Verspreidingskaarten planten Nederland 23-01-2015 Download
 • Verspreidingskaarten reptielen Nederland 23-01-2015 Download
 • Verspreidingskaarten vissen Nederland 23-01-2015 Download
 • Verspreidingskaarten weekdieren Nederland 23-01-2015 Download
 • Verspreidingskaarten zoogdieren Nederland 23-01-2015 Download
 • verspreidingstrends libellen 2015 07-02-2017 Download
Download alles