Floron

De meetprogramma’s voor planten zijn gericht op het bepalen van de verspreiding en de trend in verspreiding. Er is een meetprogramma dat zich richt op het in kaart brengen van…

Lees meer

Landelijk Meetnet Flora

Landelijk Meetnet Flora - Milieu en Natuurkwaliteit Veel plantensoorten zijn gevoelig voor verdroging, verzuring en vermesting. Het Meetnet Flora levert informatie over de effecten van deze factoren op de flora.…

Lees meer
Sluit Menu