NEM Nieuwsbrief

De nieuwe NEM Nieuwsbrief is uit.

NEM voldoet steeds beter aan de informatiebehoefte van de VHR.
Achteruitgang insectenpopulaties.
trends van weekdieren van de Habitatrichtlijn.
trends van mossen van de Habitatrichtlijn.
Invasieve exoten & monitoring.
Nieuwe vogelatlas: 40 jaar veranderingen gedocumenteerd.
Landelijk florameetnet in een nieuwe jas.

Download de nieuwsbrief hier.

Sluit Menu