NEM Nieuwsbrief

21 oktober 2016

De nieuwe NEM Nieuwsbrief geeft een overzicht van 17 jaar NEM. Daarnaast een stuk over zeetrektellingen, nieuwe Living Planet Indicatoren, biodiversiteitsgraadmeters, fenologie bij dagvlinders, Vleermuis Transect Tellingen, Trim in R en meer.