Organisatie

Het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) is het samenwerkingsverband van overheidsorganisaties voor de monitoring van de natuur in Nederland. De partners stellen gezamenlijk prioriteiten voor de meetdoelen en werken aan de optimalisatie van het verzamelen en bewerken van de gegevens.

De partners in het NEM zijn:

  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), vertegenwoordigd door Rijkswaterstaat
  • Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
  • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
  • Provincies (IPO)

Samenwerkingsovereenkomst en stuurgroep

De samenwerking in het NEM is in 1999 verankerd in een overeenkomst. De NEM stuurgroep, met vertegenwoordigers van alle partners, geeft richting aan het NEM. De dagelijkse uitvoering van het NEM ligt bij het NEM kernteam. Het CBS is verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking van het NEM. Het projectmanagement van het NEM is ondergebracht bij de WOT N&M (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu).

Het NEM is geen aparte organisatie die zelfstandig rapporteert over de resultaten van de meetnetten. De partners dragen zelf zorg voor het gebruik van de verzamelde informatie.

Financiering

Het Ministerie van LNV financiert het grootste deel van het NEM. Andere financiers zijn Rijkswaterstaat en de provincies.