Publicaties

NEM- en partner publicaties

Algemeen, methode

Zoogdieren

Broed- en watervogels

Amfibieën en reptielen

Korstmossen en geel schorpioenmos

  • Rapporten over monitoring van korstmossen (website BLWG)

Paddenstoelen

Vlinders en libellen

Vissen

Flora

Mariene fauna

Kevers en overige ongewervelden