We meten om te weten waar we staan en naartoe gaan

Netwerk Ecologische Monitoring

Het NEM (Netwerk Ecologische Monitoring) onderzoekt structureel de natuur in Nederland. Welke planten en dieren leven er allemaal in Nederland en vooral: hoe gaat het met die soorten? We brengen de trends in kaart; van vogels en zoogdieren tot paddenstoelen en vlinders.

Om dat goed te doen, werken we samen met heel veel mensen en organisaties. Zo verzamelen we de data met een grote groep vrijwilligers. Enthousiaste mensen, vaak verenigd in soortorganisaties, die betrokken zijn bij de natuur van Nederland en graag helpen om daar een goed beeld van te hebben.

We zijn een samenwerkingsverband van de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Infrastructuur en Waterstaat, het Planbureau voor de Leefomgeving, het Centraal Bureau voor de Statistiek en de provincies.

Informatiecyclus

Overzicht

We meten wat er leeft om beleidsmakers, ambtenaren, journalisten, ondernemers en wetenschappers te ondersteunen in hun werk. Betrouwbare en actuele informatie is cruciaal om met zorg en aandacht in Nederland te kunnen leven – samen met alles wat hier óók leeft.

informatiecyclus
NEM gecertificeerd

Kwalitatieve meetresultaten

De meetresultaten van NEM zijn uitgevoerd met vaste voorschriften voor verzameling en verwerking. Daarnaast wordt zowel ons proces als de data die we verzamelen gecontroleerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Van de controle van de telgegevens op fouten en onwaarschijnlijkheden tot de check op de digitale volledigheid en kwaliteit van de data. We verzorgen statistisch correcties op zaken als over- of onderbemonstering, de voorkeuren van tellers en ontbrekende tellingen. Het CBS ontwikkel- de er een programma voor, TRIM (TRends and Indices in Monitoring data), dat nu in verschillende landen wordt toegepast bij natuurmonitoring.

Van al onze producten kun je dus zeker zijn, ‘dit is NEM-gecertificeerd’.

Nieuws

Uit het veld

NEM-Jubileumdag: Op weg naar een duurzame toekomst

NEM-Jubileumdag: Op weg naar een duurzame toekomst

We vieren 25 jaar Netwerk Ecologische Monitoring  Het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) meet sinds 1999 structureel de natuur in Nederland. Met het NEM kijken we naar welke planten en dieren er allemaal leven in ons land en vooral: hoe gaat het met die soorten? We...

Korte handleidingen meetnet vlinders en meetnet libellen

Korte handleidingen meetnet vlinders en meetnet libellen

Zojuist zijn de beknopte handleidingen voor de meetnetten vlinders en libellen gereed gekomen. Hierin vindt u informatie over wanneer je kunt/mag tellen en over hoe een telling wordt uitgevoerd, met allemaal handige tips. Zo heeft u in een oogopslag een beeld van de...

NEM nieuwsbrief 24, oktober 2023

NEM nieuwsbrief 24, oktober 2023

In deze nieuwsbrief In deze editie van de nieuwsbrief aandacht voor het afscheid van Arco van Strien, één van de oprichters van het NEM. Verder enkele artikelen met nieuws en resultaten uit de NEM Meetprogramma’s. Een artikel over trends in aantallen zeedieren uit het...