NEM Kwaliteitsrapport over 2022

NEM Kwaliteitsrapport over 2022

Het Kwaliteitsrapport over 2022 is gepubliceerd en via deze link te downloaden. Het Kwaliteitsrapport NEM doet jaarlijks verslag van de huidige kwaliteit van de meetprogramma’s. Het CBS werkt in het NEM samen met het Ministerie van LNV, het Planbureau voor de...