Dataloket

Hier vindt u gegevensbestanden van het NEM met indexen per soort. De indexen representeren de ontwikkeling in de landelijke populatie-omvang van de soorten. Hierbij is het jaar 2000 op 100 gesteld. De gegevens mogen vrij worden gebruikt en bewerkt, op voorwaarde dat de bron (zie gegevensbestanden) wordt vermeld. Ook kunt u verspreidingskaarten downloaden. Het betreft kaarten met de verspreiding van soorten die vermeld worden op bijlage II en/of IV van de Habitatrichtlijn, de kaarten geven de verspreiding voor de periode 2007 – 2011, de verspreiding van de laatste habitatrichtlijnrapportage. De kaartjes worden vernieuwd na de volgende rapportage, die rapportage betreft de periode 2012 – 2017.

Uw selectie   {{total}} bestanden

Beschrijving Publicatie
{{item.title}} {{item.date}} Download