Dataloket

Dataloket

Op deze pagina vindt u resultaten, indexcijfers en trends, van soortgroepen die in het NEM gevolgd worden. De indexcijfers representeren de ontwikkeling in de landelijke populatie-omvang van de soorten of, zoals bij libellen, de ontwikkeling in de landelijke verspreiding (kilometerhokniveau). De gegevens mogen vrij worden gebruikt en bewerkt, op voorwaarde dat de bron (NEM) wordt vermeld. Ook kunt u verspreidingskaarten downloaden. Het betreft kaarten met de verspreiding van soorten die vermeld worden op bijlage II en/of IV van de Habitatrichtlijn, de kaarten geven de verspreiding voor de periode 2012 – 2017, de verspreiding van de laatste habitatrichtlijnrapportage. De kaartjes worden vernieuwd na de volgende rapportage, die rapportage betreft de periode 2018 – 2023.

Op deze pagina vindt u ook het programma TrendSpotterwaar we gebruik van maken. TrendSpotter is een programma waarmee flexibele trends door tijdreeksen kunnen worden berekend. Het programma wordt bij het maken van de indexcijfers en trends van watervogels gebruikt. TrendSpotter is gratis beschikbaar en kan hier worden gedownload. De “Short manual TrendSpotter” helpt om het programma voor de meest gebruikelijke toepassingen te draaien. Voor complexere analyses kan de handleiding in het pdf-bestand worden geraadpleegd.

Uw selectie   {{total}} bestanden

Beschrijving Publicatie
{{item.title}} {{item.date}} Download