Home

Welkom

 

Het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) is een samenwerkingsverband van overheden ten behoeve van de inwinning van natuurgegevens voor beleid. Partners in het NEM zijn de ministeries van LNV en IenM (Rijkswaterstaat), PBL, CBS en provincies.

Om te laten zien wat er hier allemaal bij komt kijken is er een storymap ontwikkeld die via deze link bekeken kan worden. 

Het NEM werkt nauw samen met verschillende Nederlandse soortenorganisaties. Dankzij deze samenwerking kan het NEM de trends van vrijwel alle belangrijke soortgroepen, zoals vogels, vlinders en planten, volgen. Daarmee is het NEM de ruggengraat van de monitoring van de terrestrische natuur in Nederland. De gegevens waarmee trends berekend worden zijn voornamelijk afkomstig van vrijwilligers die worden aangestuurd door soortenorganisaties.

Soortenorganisaties waarmee het NEM samenwerkt:

  • Anemoon (mariene organismen; weekdieren)
  • BLWG (korstmossen en geel schorpioenmos)
  • De Vlinderstichting (dagvlinders, libellen)
  • EIS (diverse insecten)
  • FLORON (planten)
  • NMV (paddestoelen)
  • RAVON (reptielen, amfibieën en vissen)
  • Sovon (vogels)
  • Zoogdiervereniging (zoogdieren, incl. vleermuizen)

Tevens worden gegevens voor het NEM betrokken van o.a. RWS, provincies en de NDFF.

Het projectmanagement van het NEM is ondergebracht bij de WOT N&M (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu).