Het Kwaliteitsrapport over 2023 is gepubliceerd en via deze link te downloaden. Het Kwaliteitsrapport NEM doet jaarlijks verslag van de huidige kwaliteit van de meetprogramma’s. Het CBS werkt in het NEM samen met het Ministerie van LNV, het Planbureau voor de Leefomgeving, Rijkswaterstaat, IPO/provincies en de PGO’s (Particuliere Gegevensbeherende Organisaties). Het CBS bewaakt in het NEM de afstemming van de gegevensinwinning op de informatie¬behoefte en de betrouwbaarheid van de resultaten.