Verfijnde

meetprogramma’s
NEM meetnetten

Meetnetprogramma’s

Er zijn op dit moment 15 meetprogramma’s opgenomen in het NEM. In elk meetprogramma worden één of meerdere soorten of complete soortgroepen gevolgd. Een meetprogramma kan uit meerdere deelprogramma’s met elk een eigen telmethode bestaan. Dat is omdat elke soort een eigen levenswijze heeft waarop de werkwijze wordt afgestemd.

Nieuws

Uit het veld