Meetprogramma’s

Flora
Meer meetprogramma’s

Flora

Het bekendste NEM-project is het inventariseren van kilometerhokken waarbij floristen de plantensoorten binnen een vierkante kilometer noteren. Een variant hierop is Het Nieuwe Strepen (HNS). Voor floristen in het veld zeer vergelijkbaar met een gewoon kilometerhok inventariseren, maar voor FLORON en het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) biedt het extra mogelijkheden voor data-analyse en onderzoek.

Om floragegevens gelijkmatiger over het land te verzamelen, worden floristen gestimuleerd om in zogenaamde Witte gebieden kilometerhokken te inventariseren. Witte gebieden zijn regio’s in Nederland waar relatief weinig (recente) floragegevens van bekend zijn. Het project “Staat deze plant er nog?” is ideaal voor beginnende en lokaal meer betrokken floristen. Zij controleren in het veld of bekende populaties van Habitatrichtlijn-, (zeer) zeldzame of invasieve plantensoorten nog bestaan en hoe groot deze populaties zijn. Daarnaast houdt FLORON een vinger aan de pols bij de verspreiding van (invasieve) exoten dankzij de losse meldingen van floristen.

FLORON

FLORON organiseert diverse NEM-projecten, waarvoor floristen waarnemingen in het veld verzamelen en via apps doorgeven aan de NDFF.

Nieuws

Uit het veld