Meetprogramma’s

Flora
Meer meetprogramma’s

Flora

FLORON coördineert het verzamelen van landelijke verspreidingsgegevens van Nederlandse vaatplanten via het meetnet Het Nieuwe Strepen. FLORON selecteert elk jaar een set kilometerhokken die vervolgens door vrijwillige waarnemers worden geïnventariseerd. Inventarisatie gebeurt veelal in groepjes volgens een protocol waarin o.a. de bezoekduur en de toegestane periode (beide afhankelijk van het natuurtype en de complexiteit van het betreffende landschap) zijn vastgelegd. Het merendeel van de kilometerhokken wordt twee keer per meetperiode onafhankelijk onderzocht.

Het Landelijk Meetnet Flora (LMF) is in 1999 ingericht voor het beantwoorden van landelijke informatievragen over de relatie tussen milieukwaliteit en flora, en over de invloed van natuurbeheer op die relatie. Samenhangend met de decentralisatie van het natuurbeleid nemen vragen op dit gebied vanuit de provincies de laatste jaren sterk toe. Dankzij het LMF, waarin herhaald vegetatieonderzoek in permanente proefvlakken plaats vindt, kunnen aan de hand van veranderingen van de vegetatie uitspraken gedaan worden over diverse v-thema’s (verzuring, vermesting, verdroging). Het CBS verzorgt de dagelijkse coördinatie van het meetnet en de verwerking en analyse van de resultaten. De provincies coördineren het veldwerk, dat sommige provincies zelf uitvoeren en sommigen uitbesteden aan (professionele) vegetatiedeskundigen. Het LMF wordt gefinancierd door de provincies en begeleid door de Interprovinciale Werkgroep voor Inventarisatie en Monitoring van Natuur en Landschap, subwerkgroep Flora en Vegetatie (IAWM Flora).

 

 

 

 

FLORON

FLORON organiseert diverse NEM-projecten, waarvoor floristen waarnemingen in het veld verzamelen en via apps doorgeven aan de NDFF.

BIJ12 is als onderdeel van de vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO) de uitvoeringsorganisatie die de provincies ondersteunt bij taken rondom natuurbeleid en natuurontwikkeling.

Nieuws

Uit het veld

Terugblik op het NEM-25-jarig bestaan

Terugblik op het NEM-25-jarig bestaan

Op vrijdag 28 juni vierden we het 25-jarig jubileum van het Netwerk Ecologische Monitoring. In het LEF Future Center van Rijkswaterstaat kwamen een kleine 200 mensen bij elkaar of terug te blikken op een unieke samenwerking, om uit te kijken naar de toekomst en...

NEM-Jubileumdag: Op weg naar een duurzame toekomst

NEM-Jubileumdag: Op weg naar een duurzame toekomst

We vieren 25 jaar Netwerk Ecologische Monitoring  Het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) meet sinds 1999 structureel de natuur in Nederland. Met het NEM kijken we naar welke planten en dieren er allemaal leven in ons land en vooral: hoe gaat het met die soorten? We...

Korte handleidingen meetnet vlinders en meetnet libellen

Korte handleidingen meetnet vlinders en meetnet libellen

Zojuist zijn de beknopte handleidingen voor de meetnetten vlinders en libellen gereed gekomen. Hierin vindt u informatie over wanneer je kunt/mag tellen en over hoe een telling wordt uitgevoerd, met allemaal handige tips. Zo heeft u in een oogopslag een beeld van de...

NEM nieuwsbrief 24, oktober 2023

NEM nieuwsbrief 24, oktober 2023

In deze nieuwsbrief In deze editie van de nieuwsbrief aandacht voor het afscheid van Arco van Strien, één van de oprichters van het NEM. Verder enkele artikelen met nieuws en resultaten uit de NEM Meetprogramma’s. Een artikel over trends in aantallen zeedieren uit het...