Meetprogramma’s

Hommels
Meer meetprogramma’s

Hommels

De afgelopen jaren zijn bestuivende insecten, met name bijen en zweefvliegen, steeds meer in de belangstelling komen te staan. Er is aandacht voor het belang van bestuivende insecten binnen ecosystemen en in de voedselproductie en voor de achteruitgang van insecten in het algemeen. Voor bijen verscheen de recentste Rode Lijst in 2018 (Reemer 2018).

En er is zowel nationaal als internationaal beleid opgesteld in de vorm van de Nationale bijenstrategie en de European Pollinator
Strategy. Voor hommels is sinds 2018 een pilot opgezet voor een transectmonitoring met een methode gebaseerd op die van het meetprogramma dagvlinders. Inmiddels is het aantal transecten gegroeid naar 379 in 2021. Sinds 2023 maakt het programma deel uit van het NEM.

Links

Meer informatie over de Meetnet Hommels kunt u vinden op website van bestuivers.nl.

Stichting EIS Kenniscentrum Insecten

Nieuws

Uit het veld