Meetprogramma’s

Invasieve exoten
Meer meetprogramma’s

Invasieve exoten

Het meetprogramma Invasieve exoten is een bijzonder meetprogramma. Binnen dit meetprogramma monitoren we invasieve exoten die op de lijst van de Europese Unie staan en waarvoor geldt dat ze bestreden moeten worden. Binnen het NEM worden deze soorten gevolgd om vinger aan de pols te houden over de ontwikkeling van die soorten. Wanneer een soort verdwenen is, kan nog enkele jaren worden terug gegaan naar de locaties waar de soort voorkwam om te controleren of deze soort echt verdwenen is. Daarna is monitoring niet meer nodig. Voor andere soorten kan een programma worden opgezet wanneer uit onze buurlanden signalen komen dat deze ongewenste soorten zich in de richting van de Nederland bevinden. Met een tijdige signalering kan worden voorkomen dat een soort zich in Nederland kan vestigen en dan de inheemse soorten of leefgebieden kunnen bedreigen en zelfs overnemen waardoor natuurwaarden verloren gaan.

Nieuws

Uit het veld

Korte handleidingen meetnet vlinders en meetnet libellen

Korte handleidingen meetnet vlinders en meetnet libellen

Zojuist zijn de beknopte handleidingen voor de meetnetten vlinders en libellen gereed gekomen. Hierin vindt u informatie over wanneer je kunt/mag tellen en over hoe een telling wordt uitgevoerd, met allemaal handige tips. Zo heeft u in een oogopslag een beeld van de...

NEM nieuwsbrief 24, oktober 2023

NEM nieuwsbrief 24, oktober 2023

In deze nieuwsbrief In deze editie van de nieuwsbrief aandacht voor het afscheid van Arco van Strien, één van de oprichters van het NEM. Verder enkele artikelen met nieuws en resultaten uit de NEM Meetprogramma’s. Een artikel over trends in aantallen zeedieren uit het...