Meetprogramma’s

Vaatplanten & (korst)mossen
Meer meetprogramma’s
Floron

FLORON Verspreidingsonderzoek Vaatplanten

Om de verspreiding van wilde planten in Nederland te volgen, heeft FLORON samen met het CBS een meetprogramma opgezet. Dit bestaat uit drie delen. Het eerste onderdeel is Het Nieuwe Strepen, waarbij twee floristen onafhankelijk van elkaar gedurende een dag door een vierkante kilometer lopen om zoveel mogelijk plantensoorten te vinden. Het tweede onderdeel is gericht op het inventariseren van witte gebieden, zodat echt heel Nederland op planten onderzocht wordt. In het derde onderdeel zoeken we gericht naar ‘vergeten’ groeiplaatsen van zeldzame plantensoorten om te kijken of ze er nog staan. Aan het verspreidingsonderzoek doen ongeveer 500 vrijwilligers mee.

www.floron.nl ↗

BLWG

BLWG Meetnet Korstmossen in Stuifzanden

Korstmossen zijn indicatorsoorten voor de kwaliteit van stuifzandvegetaties. Op ruim 100 plekken in het land liggen permanente plots van 100-400 m2 waarin korstmossen geteld worden. De plots worden om de vijf jaar opnieuw bezocht. De resultaten worden gebruikt voor het actualiseren van de Rode Lijst-status.

NEM Meetnet Korstmossen ↗

BLWG Meetnet Geel Schorpioenmos

Voor de zeer zeldzame Habitatrichtlijnsoort Geel schorpioenmos is een speciaal meetnet opgezet, omdat de soort veel gemist wordt bij andere typen natuurmonitoring. De soort is erg lastig te herkennen. Elke drie jaar wordt deze soort gemonitord op alle bekende vindplaatsen. Bij elke vindplaats wordt de aanwezigheid gescoord in vakken van 10×10 meter.

NEM Meetnet Geel schorpioenmos ↗

Nieuws

Uit het veld