Meetprogramma’s

Libellen
Meer meetprogramma’s

Libellen

Door De Vlinderstichting worden drie meetnetten gecoördineerd: vlinders, nachtvlinders en libellen.

Meetnet libellen
Gaat de libellenstand in ons land vooruit en heeft dat te maken met klimaatverandering? Worden er in het noorden minder libellen waargenomen dan in het zuiden? Zal de groene glazenmaker in dit gebied toenemen nu waterplanten minder vaak worden verwijderd? Hoe zal de speerwaterjuffer reageren op de venherstelmaatregelen?

Om dit soort vragen te kunnen beantwoorden, verzamelt De Vlinderstichting al sinds 1998 actuele informatie over de veranderingen in de libellenstand in Nederland. Er zijn Nederland honderden tel-routes uitgezet die overal op dezelfde manier worden geteld. Het meetnet libellen is onderdeel van het Landelijk Meetprogramma Libellen. Dit bestaat uit twee onderdelen: aantalsmonitoring (het meetnet) en verspreiding (onderzoek).

Links

Voor meer informatie over de meetnetten: www.vlinderstichting.nl

Nieuws

Uit het veld