Meetprogramma’s

Paddenstoelen
Meer meetprogramma’s

Paddenstoelen

Het meetprogramma paddenstoelen bestaat uit drie meetnetten. Alle drie de meetnetten worden geteld door vrijwilligers.

Het meetnet bospaddenstoelen loopt sinds 1998. Hierin zijn 4 typische soorten van oude eikenbossen en 134 overige soorten uit verschillende bostypes opgenomen. Alle soorten worden gemonitord in zowel loof-, naald- als gemende bossen en lanen op de pleistocene zandgronden en in de duinen.

Het meetnet moerassen en venen is in 2017 gestart. 7 typische soorten en 42 begeleidende soorten worden gemonitord in veenmosrietlanden, hoogvenen, vochtige heide en ven-oevers met een veenmosvegetatie, en hoogveenbossen.

Het meetnet zeereep is gestart in 2014. Hierin worden 6 typische soorten van witte duinen en grijze duinen in deze habitattypen gemonitord, tezamen met 18 begeleidende soorten.

Nieuws

Uit het veld

Terugblik op het NEM-25-jarig bestaan

Terugblik op het NEM-25-jarig bestaan

Op vrijdag 28 juni vierden we het 25-jarig jubileum van het Netwerk Ecologische Monitoring. In het LEF Future Center van Rijkswaterstaat kwamen een kleine 200 mensen bij elkaar of terug te blikken op een unieke samenwerking, om uit te kijken naar de toekomst en...

NEM-Jubileumdag: Op weg naar een duurzame toekomst

NEM-Jubileumdag: Op weg naar een duurzame toekomst

We vieren 25 jaar Netwerk Ecologische Monitoring  Het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) meet sinds 1999 structureel de natuur in Nederland. Met het NEM kijken we naar welke planten en dieren er allemaal leven in ons land en vooral: hoe gaat het met die soorten? We...

Korte handleidingen meetnet vlinders en meetnet libellen

Korte handleidingen meetnet vlinders en meetnet libellen

Zojuist zijn de beknopte handleidingen voor de meetnetten vlinders en libellen gereed gekomen. Hierin vindt u informatie over wanneer je kunt/mag tellen en over hoe een telling wordt uitgevoerd, met allemaal handige tips. Zo heeft u in een oogopslag een beeld van de...

NEM nieuwsbrief 24, oktober 2023

NEM nieuwsbrief 24, oktober 2023

In deze nieuwsbrief In deze editie van de nieuwsbrief aandacht voor het afscheid van Arco van Strien, één van de oprichters van het NEM. Verder enkele artikelen met nieuws en resultaten uit de NEM Meetprogramma’s. Een artikel over trends in aantallen zeedieren uit het...