Meetprogramma’s

Vlinders
Meer meetprogramma’s

Vlinders

Door De Vlinderstichting worden drie meetnetten gecoördineerd: vlinders ↗, nachtvlinders ↗ en libellen ↗.

Meetnet vlinders
Het meetnet vlinders bestaat sinds 1990 en houdt de populatieontwikkeling van alle Nederlandse dagvlinders bij. Dat gebeurt door het wekelijks tellen van vaste transecten van april tot en met september. Voor een aantal zeldzame soorten worden soortgerichte transecten alleen in de vliegtijd geteld, en voor drie soorten zijn de eitjes en/of rupsen makkelijker te vinden en te tellen dan de volwassen vlinders. In 2022 werd op bijna 1500 plekken geteld.

Meetnet nachtvlinders
Sinds 2019 is het Landelijk Meetprogramma Nachtvlinders officieel onderdeel van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM). Het Landelijk Meetprogramma bestaat uit twee onderdelen: aantalsmonitoring (het meetnet) en verspreidingsonderzoek.

Links

Voor meer informatie over de meetnetten: www.vlinderstichting.nl

Nieuws

Uit het veld

Terugblik op het NEM-25-jarig bestaan

Terugblik op het NEM-25-jarig bestaan

Op vrijdag 28 juni vierden we het 25-jarig jubileum van het Netwerk Ecologische Monitoring. In het LEF Future Center van Rijkswaterstaat kwamen een kleine 200 mensen bij elkaar of terug te blikken op een unieke samenwerking, om uit te kijken naar de toekomst en...

NEM-Jubileumdag: Op weg naar een duurzame toekomst

NEM-Jubileumdag: Op weg naar een duurzame toekomst

We vieren 25 jaar Netwerk Ecologische Monitoring  Het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) meet sinds 1999 structureel de natuur in Nederland. Met het NEM kijken we naar welke planten en dieren er allemaal leven in ons land en vooral: hoe gaat het met die soorten? We...

Korte handleidingen meetnet vlinders en meetnet libellen

Korte handleidingen meetnet vlinders en meetnet libellen

Zojuist zijn de beknopte handleidingen voor de meetnetten vlinders en libellen gereed gekomen. Hierin vindt u informatie over wanneer je kunt/mag tellen en over hoe een telling wordt uitgevoerd, met allemaal handige tips. Zo heeft u in een oogopslag een beeld van de...

NEM nieuwsbrief 24, oktober 2023

NEM nieuwsbrief 24, oktober 2023

In deze nieuwsbrief In deze editie van de nieuwsbrief aandacht voor het afscheid van Arco van Strien, één van de oprichters van het NEM. Verder enkele artikelen met nieuws en resultaten uit de NEM Meetprogramma’s. Een artikel over trends in aantallen zeedieren uit het...