Meetprogramma’s

Vlinders
Meer meetprogramma’s

Vlinders

Door De Vlinderstichting worden drie meetnetten gecoördineerd: vlinders ↗, nachtvlinders ↗ en libellen ↗.

Meetnet vlinders
Het meetnet vlinders bestaat sinds 1990 en houdt de populatieontwikkeling van alle Nederlandse dagvlinders bij. Dat gebeurt door het wekelijks tellen van vaste transecten van april tot en met september. Voor een aantal zeldzame soorten worden soortgerichte transecten alleen in de vliegtijd geteld, en voor drie soorten zijn de eitjes en/of rupsen makkelijker te vinden en te tellen dan de volwassen vlinders. In 2022 werd op bijna 1500 plekken geteld.

Meetnet nachtvlinders
Sinds 2019 is het Landelijk Meetprogramma Nachtvlinders officieel onderdeel van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM). Het Landelijk Meetprogramma bestaat uit twee onderdelen: aantalsmonitoring (het meetnet) en verspreidingsonderzoek.

Links

Voor meer informatie over de meetnetten: www.vlinderstichting.nl

Nieuws

Uit het veld