Meetprogramma’s

Vogels
Meer meetprogramma’s

Vogels

Aan de vogelmeetnetten van het NEM doen enkele duizenden waarnemers mee, die jaarlijks de vogels in één of meerdere gebieden in kaart brengen. De aanpak verschilt per telproject, maar is altijd systematisch, zodat de tellingen van jaar tot jaar vergelijkbaar zijn. In het stedelijk gebied telt men vanaf telpunten en in het buitengebied worden vogels binnen een telgebied in kaart gebracht. Sovon Vogelonderzoek Nederland werkt bij de meetnetten samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Rijkswaterstaat, het Ministerie van LNV en de provincies/BIJ12.

Het gaat om de volgende meetnetten:

SOVON

Sovon verzamelt gegevens over de verspreiding en aantalsontwikkeling van alle in het wild levende vogels in Nederland. Dat gebeurt via verschillende meetnetten: van de watervogels, broedvogels en vogels op slaapplaatsen.

Nieuws

Uit het veld

NEM-Jubileumdag: Op weg naar een duurzame toekomst

NEM-Jubileumdag: Op weg naar een duurzame toekomst

We vieren 25 jaar Netwerk Ecologische Monitoring  Het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) meet sinds 1999 structureel de natuur in Nederland. Met het NEM kijken we naar welke planten en dieren er allemaal leven in ons land en vooral: hoe gaat het met die soorten? We...

Korte handleidingen meetnet vlinders en meetnet libellen

Korte handleidingen meetnet vlinders en meetnet libellen

Zojuist zijn de beknopte handleidingen voor de meetnetten vlinders en libellen gereed gekomen. Hierin vindt u informatie over wanneer je kunt/mag tellen en over hoe een telling wordt uitgevoerd, met allemaal handige tips. Zo heeft u in een oogopslag een beeld van de...

NEM nieuwsbrief 24, oktober 2023

NEM nieuwsbrief 24, oktober 2023

In deze nieuwsbrief In deze editie van de nieuwsbrief aandacht voor het afscheid van Arco van Strien, één van de oprichters van het NEM. Verder enkele artikelen met nieuws en resultaten uit de NEM Meetprogramma’s. Een artikel over trends in aantallen zeedieren uit het...