Meetprogramma’s

Weekdieren
Meer meetprogramma’s

Weekdieren

Binnen het Meetnet HabSlak wordt de verspeiding van de weekdiersoorten nauwe korfslak, zeggekorfslak, wijngaardslak en platte schijfhoorn in kaart gebracht. Dit zijn soorten die vermeld staan op de Europese Habitatrichtlijn. Behalve naar de verspreiding wordt ook gekeken naar de grootte van de populaties, landelijk en op lokaal niveau.

www.anemoon.org ↗

Stichting ANEMOON

Bij veel activiteiten van Stichting ANEMOON staat het leven in zee centraal. Met hulp van een grote groep ‘burgerwetenschappers’ (vrijwilligers met een passie voor het leven onder water) doen we onderzoek. Het doel is vooral het volgen van veranderingen in onze natuur, maar we willen ook inzicht krijgen in de ecologie van soorten.

Nieuws

Uit het veld

NEM-Jubileumdag: Op weg naar een duurzame toekomst

NEM-Jubileumdag: Op weg naar een duurzame toekomst

We vieren 25 jaar Netwerk Ecologische Monitoring  Het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) meet sinds 1999 structureel de natuur in Nederland. Met het NEM kijken we naar welke planten en dieren er allemaal leven in ons land en vooral: hoe gaat het met die soorten? We...

Korte handleidingen meetnet vlinders en meetnet libellen

Korte handleidingen meetnet vlinders en meetnet libellen

Zojuist zijn de beknopte handleidingen voor de meetnetten vlinders en libellen gereed gekomen. Hierin vindt u informatie over wanneer je kunt/mag tellen en over hoe een telling wordt uitgevoerd, met allemaal handige tips. Zo heeft u in een oogopslag een beeld van de...

NEM nieuwsbrief 24, oktober 2023

NEM nieuwsbrief 24, oktober 2023

In deze nieuwsbrief In deze editie van de nieuwsbrief aandacht voor het afscheid van Arco van Strien, één van de oprichters van het NEM. Verder enkele artikelen met nieuws en resultaten uit de NEM Meetprogramma’s. Een artikel over trends in aantallen zeedieren uit het...