Meetprogramma’s

Weekdieren
Meer meetprogramma’s

Weekdieren

Binnen het Meetnet HabSlak wordt de verspeiding van de weekdiersoorten nauwe korfslak, zeggekorfslak, wijngaardslak en platte schijfhoorn in kaart gebracht. Dit zijn soorten die vermeld staan op de Europese Habitatrichtlijn. Behalve naar de verspreiding wordt ook gekeken naar de grootte van de populaties, landelijk en op lokaal niveau.

www.anemoon.org ↗

Stichting ANEMOON

Bij veel activiteiten van Stichting ANEMOON staat het leven in zee centraal. Met hulp van een grote groep ‘burgerwetenschappers’ (vrijwilligers met een passie voor het leven onder water) doen we onderzoek. Het doel is vooral het volgen van veranderingen in onze natuur, maar we willen ook inzicht krijgen in de ecologie van soorten.

Nieuws

Uit het veld