Meetprogramma’s

Zoogdieren
Meer meetprogramma’s

Zoogdieren

De Zoogdiervereniging verzorgt de coördinatie en validatie van de NEM meetprogramma’s voor verschillende zoogdieren. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende databronnen en de data wordt met verschillende methoden verzameld. Het meetprogramma richt zich voor zoogdieren op vleermuizen (zichttellingen in verblijfplaatsen in de zomer en winter, en akoestische monitoring), dieren die overdag telbaar zijn (dagactieve zoogdieren, zichtwaarnemingen), tellingen van konijnen in de duinen (zichtwaarnemingen met kunstlicht), bunzing, boommarter, wasbeer, wasbeerhond en muntjak (met behulp van cameravallen), otters en bevers (zichtwaarnemingen en sporenonderzoek), hazelmuizen (zichtwaarnemingen met ook behulp van ‘kunstnestjes’) en verschillende muizensoorten (door het verzamelen van braakballen en deze uit te pluizen). Naast de directe doelsoorten wordt zo ook veel data verzameld van ‘andere’ zoogdieren.

www.zoogdiervereniging.nl ↗

Zoogdiervereniging

Aan de basis van de studie naar en de bescherming van zoogdieren staat het verzamelen van gegevens: waar komen zoogdieren voor en hoe gaat het met ze? Om deze vragen te beantwoorden voert de Zoogdiervereniging al vele jaren op landelijk niveau verspreidingsonderzoek en aantalsmonitoring uit voor diverse soorten zoogdieren

Nieuws

Uit het veld