Meetprogramma’s

Zoogdieren
Meer meetprogramma’s

Zoogdieren

De Zoogdiervereniging verzorgt de coördinatie en validatie van de NEM meetprogramma’s voor verschillende zoogdieren. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende databronnen en de data wordt met verschillende methoden verzameld. Het meetprogramma richt zich voor zoogdieren op vleermuizen (zichttellingen in verblijfplaatsen in de zomer en winter, en akoestische monitoring), dieren die overdag telbaar zijn (dagactieve zoogdieren, zichtwaarnemingen), tellingen van konijnen in de duinen (zichtwaarnemingen met kunstlicht), bunzing, boommarter, wasbeer, wasbeerhond en muntjak (met behulp van cameravallen), otters en bevers (zichtwaarnemingen en sporenonderzoek), hazelmuizen (zichtwaarnemingen met ook behulp van ‘kunstnestjes’) en verschillende muizensoorten (door het verzamelen van braakballen en deze uit te pluizen). Naast de directe doelsoorten wordt zo ook veel data verzameld van ‘andere’ zoogdieren.

www.zoogdiervereniging.nl ↗

Zoogdiervereniging

Aan de basis van de studie naar en de bescherming van zoogdieren staat het verzamelen van gegevens: waar komen zoogdieren voor en hoe gaat het met ze? Om deze vragen te beantwoorden voert de Zoogdiervereniging al vele jaren op landelijk niveau verspreidingsonderzoek en aantalsmonitoring uit voor diverse soorten zoogdieren

Nieuws

Uit het veld

Terugblik op het NEM-25-jarig bestaan

Terugblik op het NEM-25-jarig bestaan

Op vrijdag 28 juni vierden we het 25-jarig jubileum van het Netwerk Ecologische Monitoring. In het LEF Future Center van Rijkswaterstaat kwamen een kleine 200 mensen bij elkaar of terug te blikken op een unieke samenwerking, om uit te kijken naar de toekomst en...

NEM-Jubileumdag: Op weg naar een duurzame toekomst

NEM-Jubileumdag: Op weg naar een duurzame toekomst

We vieren 25 jaar Netwerk Ecologische Monitoring  Het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) meet sinds 1999 structureel de natuur in Nederland. Met het NEM kijken we naar welke planten en dieren er allemaal leven in ons land en vooral: hoe gaat het met die soorten? We...

Korte handleidingen meetnet vlinders en meetnet libellen

Korte handleidingen meetnet vlinders en meetnet libellen

Zojuist zijn de beknopte handleidingen voor de meetnetten vlinders en libellen gereed gekomen. Hierin vindt u informatie over wanneer je kunt/mag tellen en over hoe een telling wordt uitgevoerd, met allemaal handige tips. Zo heeft u in een oogopslag een beeld van de...

NEM nieuwsbrief 24, oktober 2023

NEM nieuwsbrief 24, oktober 2023

In deze nieuwsbrief In deze editie van de nieuwsbrief aandacht voor het afscheid van Arco van Strien, één van de oprichters van het NEM. Verder enkele artikelen met nieuws en resultaten uit de NEM Meetprogramma’s. Een artikel over trends in aantallen zeedieren uit het...