In deze nieuwsbrief

In deze editie van de nieuwsbrief aandacht voor het afscheid van Arco van Strien, één van de oprichters van het NEM.

Verder enkele artikelen met nieuws en resultaten uit de NEM Meetprogramma’s. Een artikel over trends in aantallen zeedieren uit het meetprogramma MOO, een verhaal over de Gestreepte waterroofkever en andere waterkevers en een artikel over de meest recente Zoogdiertrend.

Tot slot nog een artikel over het Verbeterprogramma VHR-monitoring. Het CBS heeft geïnventariseerd welke natuurinformatie momenteel ontbreekt voor o.a. rapportages op gebiedsniveau zoals Natura 2000-beheerplannen en natuurdoelanalyses

NEM-nieuwsbrief nr. 24