Producten

De jaarlijkse eindresultaten van het NEM bestaan uit jaarcijfers van soorten, meerjarige trends en graadmeters waarin trends van soorten zijn gecombineerd (zie ook Gegevensproductie). Deze resultaten zijn beschikbaar via de volgende informatieproducten:

 1. Compendium voor de Leefomgeving
 2. Themapagina’s Natuur en Webmagazine (CBS)
 3. NEM-kwaliteitsrapport
 4. TrendSpotter
 5. soortenorganisaties-nieuwsbrieven en websites
 6. Symposium Orde uit Chaos
 7. Proefschriften

Naast de ‘standaard’ eindresultaten van NEM is het ook mogelijk maatwerk analyses uit te voeren en zijn de ruwe veldgegevens beschikbaar. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden en vaak moet toestemming worden verkregen van de veldwerkers die de gegevens hebben verzameld. Hierover kunt u contact opnemen met de betreffende soortenorganisatie of het CBS.

Compendium voor de Leefomgeving

Het Compendium voor de Leefomgeving bevat veel resultaten van de NEM-meetnetten in de vorm van tabellen, grafieken en kaarten. Deze zijn voorzien van toelichtende teksten. Het compendium is een gezamenlijke publicatie van het CBS en het Planbureau voor de Leefomgeving.

Themapagina’s Natuur en Webmagazine (CBS)

Op de Themapagina’s Natuur en Milieu van het CBS staat de methodische verantwoording van de NEM-meetnetten. Dit betreft o.a.:

 • Technische beschrijving van het meetdoel
 • Waarnemingsmethoden
 • Steekproefomvang
 • Controles en correcties
 • Statistische analysemethoden
 • Veldhandleidingen

Het CBS-Webmagazine bevat persberichten over nieuwe resultaten van de meetnetten.

NEM-kwaliteitsrapport

Het rapport “Meetprogramma’s voor Flora en Fauna" van het NEM is het jaarverslag over de kwaliteit van de NEM-meetnetten. Daarnaast geeft het een overzicht van het doel en de opzet van elk meetnet, de gevolgde soorten, kaarten met de ligging van de meetpunten in Nederland en de landelijke jaarcijfers van veel soorten.

TrendSpotter

TrendSpotter is een programma waarmee flexibele trends door tijdreeksen kunnen worden berekend. Het programma wordt gebruikt in enkele NEM-meetnetten. Het betreft freeware die hier kan worden gedownload. De “Short manual TrendSpotter” helpt om het programma voor de meest gebruikelijke toepassingen te draaien. Voor complexere analyses kan de handleiding in het pdf-bestand worden geraadpleegd.

soortenorganisatie-nieuwsbrieven en websites

Om de tellers te informeren, geeft elke soortenorganisatie een nieuwsbrief uit met de resultaten van de tellingen. Zie de websites van de soortenorganisatie voor meer informatie.

Symposium Orde uit Chaos

Lezingen gehouden op het Symposium Orde uit Chaos op 14 maart 2013 bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (pdf-format)

Welkom Kees Zeelenberg

Wat zijn occupancy-modellen? Arco van Strien

Nieuwe plantenmonitoring. Baudewijn Odé

Nieuwe vissenmonitoring. Jan Kranenbarg

Aangepaste libellenmonitoring. Tim Termaat

Vlinders volgen voor betere bescherming. Chris van Swaaij

Verkenning Provinciale Natuurgraadmeters. Leo Soldaat

Proefschriften

Proefschrift Chris van Turnhout

Proefschrift Chris van Swaaij