Van data naar informatie

Van telling naar trend
Lees in Meten wat er leeft meer over de kracht van samenwerking in het Netwerk Ecologische Monitoring.

Producten

Elk jaar worden de nieuwe meetgegevens omgezet in indexcijfers en trends en worden kaarten van de verspreiding van de soorten binnen Nederland gemaakt. Deze producten worden gepubliceerd op het Compendium voor de Leefomgeving. De indexcijfers geven aan hoe populaties van soorten planten en dieren zich ontwikkelen. Gaan ze vooruit of achteruit?

Het CBS publiceert jaarlijks het kwaliteitsrapport met de beschrijving van de kwaliteit en de voortgang van alle meetprogramma’s.
Sovon en de soortenorganisaties publiceren op hun websites de resultaten van de tellingen. Zij maken nieuwsbrieven om hun tellers te informeren over de resultaten van de meetprogramma’s waar zij aan hebben meegewerkt. Hier zijn ook de jaarlijkse rapportages te vinden.

Storymap Netwerk Ecologische Monitoring

Voor een uitgebreide blik op het NEM, zie onze storymap!

Nieuws

Uit het veld

Korte handleidingen meetnet vlinders en meetnet libellen

Korte handleidingen meetnet vlinders en meetnet libellen

Zojuist zijn de beknopte handleidingen voor de meetnetten vlinders en libellen gereed gekomen. Hierin vindt u informatie over wanneer je kunt/mag tellen en over hoe een telling wordt uitgevoerd, met allemaal handige tips. Zo heeft u in een oogopslag een beeld van de...

NEM nieuwsbrief 24, oktober 2023

NEM nieuwsbrief 24, oktober 2023

In deze nieuwsbrief In deze editie van de nieuwsbrief aandacht voor het afscheid van Arco van Strien, één van de oprichters van het NEM. Verder enkele artikelen met nieuws en resultaten uit de NEM Meetprogramma’s. Een artikel over trends in aantallen zeedieren uit het...