Vleermuis transect tellingen

Alle in Nederland voorkomende vleermuissoorten hebben een beschermde status omdat zij vermeld worden in bijlage II en/of IV van de Europese Habitatrichtlijn. De gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger en rosse…

Lees meer

Dagactieve zoogdieren

Het Meetnet Dagactieve Zoogdieren is gericht op het volgen van de populatieontwikkeling van enkele algemeen voorkomende zoogdieren zoals konijn, haas, ree, vos en eekhoorn. Organisatie: Coƶrdinatie: Zoogdiervereniging. Uitvoering: Vrijwilligers bij…

Lees meer

Hazelmuis

De hazelmuis is een soort van de Europese Habitatrichtlijn en komt voor in structuurrijke bossen van Zuid-Limburg. Door verdwijnen van geschikt leefgebied is de soort sterk achteruitgegaan. Met behulp van…

Lees meer

Vleermuizen winterverblijven

Alle in Nederland voorkomende vleermuissoorten hebben een beschermde status omdat zij vermeld worden in bijlage II en/of IV van de Europese Habitatrichtlijn. Zeven van deze soorten worden gevolgd middels het…

Lees meer

Vleermuizen zoldertellingen

Alle in Nederland voorkomende vleermuissoorten hebben een beschermde status omdat zij vermeld worden in bijlage II en/of IV van de Europese Habitatrichtlijn. De grijze grootoorvleermuis en de ingekorven vleermuis worden…

Lees meer
Sluit Menu