Meetprogramma’s

Insecten
Meer meetprogramma’s

EIS Kenniscentrum insecten

Stichting EIS Kenniscentrum Insecten coördineert aantal meetprogramma’s om trends in aantallen en verspreiding te kunnen volgen van verschillende (groepen van) ongewervelden, met nadruk op beschermde soorten en invasieve exoten.

Het gaat om de programma’s: Vliegend hert, Gestreepte waterroofkever, Medicinale bloedzuiger, Rivierkreeften en Hommels.

 

Links

Meer informatie over de meetprogramma’s op website van Stichting EIS Kenniscentrum Insecten.

Stichting EIS Kenniscentrum Insecten

Vliegend hert

Het transect-monitoringsnetwerk voor het vliegend hert is in 2019 opgezet en telt momenteel zo’n 40 routes verdeeld over de provincies Gelderland, Overijssel en Limburg. Daarnaast worden op een aantal locaties punttellingen gehouden, vooral bedoeld voor mensen die het vliegend hert in hun eigen tuin hebben of mensen die geen transect van 500 meter kunnen of willen lopen of voor locaties die te klein zijn om een transect van 500 meter neer te leggen.

Gestreepte waterroofkever

Intensief verspreidingsonderzoek naar deze beschermde waterroofkever vindt plaats sinds 2004. In 2011 is het meetprogramma aangepast met de bedoeling om op termijn trends de kunnen waarnemen. Hiertoe zijn 360 vaste meetpunten aangewezen die om de drie tot zes jaar worden geïnventariseerd volgens vast protocol.

Medicinale bloedzuiger

De medicinale bloedzuiger is een zeldzame soort, beschermd onder bijlage V van de habitatrichtlijn. Op deze lijst staan soorten met een ‘exploitatie’-risico. De soort werd vroeger veel gebruikt voor medicinale doeleinden en nog steeds is er vraag naar dieren voor therapie en alternatieve (wond)genezing. De soort is thans nog bekend uit 29 10*10 km hokken in het zuiden en oosten van Nederland. Binnen dit gebied worden ongeveer 300 plekjes (poelen) om de 3-6 jaar onderzocht door vrijwilligers.

Rivierkreeften

Nederland kent één, zeer zeldzame, inheemse rivierkreeft en zeven gevestigde uitheemse rivierkreeften waarvan er vijf zijn opgenomen op de Europese Unielijst van schadelijke exoten. EIS organiseert om de zes jaar een gestandaardiseerde, landelijke monitoring met hulp van vrijwilligers.

Nieuws

Uit het veld

Terugblik op het NEM-25-jarig bestaan

Terugblik op het NEM-25-jarig bestaan

Op vrijdag 28 juni vierden we het 25-jarig jubileum van het Netwerk Ecologische Monitoring. In het LEF Future Center van Rijkswaterstaat kwamen een kleine 200 mensen bij elkaar of terug te blikken op een unieke samenwerking, om uit te kijken naar de toekomst en...

NEM-Jubileumdag: Op weg naar een duurzame toekomst

NEM-Jubileumdag: Op weg naar een duurzame toekomst

We vieren 25 jaar Netwerk Ecologische Monitoring  Het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) meet sinds 1999 structureel de natuur in Nederland. Met het NEM kijken we naar welke planten en dieren er allemaal leven in ons land en vooral: hoe gaat het met die soorten? We...

Korte handleidingen meetnet vlinders en meetnet libellen

Korte handleidingen meetnet vlinders en meetnet libellen

Zojuist zijn de beknopte handleidingen voor de meetnetten vlinders en libellen gereed gekomen. Hierin vindt u informatie over wanneer je kunt/mag tellen en over hoe een telling wordt uitgevoerd, met allemaal handige tips. Zo heeft u in een oogopslag een beeld van de...

NEM nieuwsbrief 24, oktober 2023

NEM nieuwsbrief 24, oktober 2023

In deze nieuwsbrief In deze editie van de nieuwsbrief aandacht voor het afscheid van Arco van Strien, één van de oprichters van het NEM. Verder enkele artikelen met nieuws en resultaten uit de NEM Meetprogramma’s. Een artikel over trends in aantallen zeedieren uit het...